خانه / دسته‌بندی نشده / فراخوان جذب هیأت علمی- ماهنامه تخصصی زیستبان- سال سوم

فراخوان جذب هیأت علمی- ماهنامه تخصصی زیستبان- سال سوم

از متخصصین علاقه مند به محیط زیست دعوت می گردد جهت همکاری با ماهنامه اختصاصی زیست بان آب درخواست خود را بهمراه رزومه به نشانی پست الکترونیک info@zistbanab.ir ارسال نمایند.

عناوین همکاری:
داوری مقالات
نوشتن سرمقاله
تحلیل و نقد
نوشتن مقاله
ترجمه مقالات علمی معتبر
تهیه سفرنامه در حوزه اکوتوریسم

متدولوژی امتیازدهی:
مدرک تحصیلی مرتبط  ۱۰%
فعالیت های علمی و مقالات  ۲۰%
مقطع تحصیلی  ۱۰%
فعالیت های عملی مرتبط  ۲۰%
تسلط به زبان های خارجی  ۲۰%
فعالیت های داوطلبانه فرهنگی  ۱۰%
موارد دیگر  ۱۰%

امتیازات:
داوری مقالات:  حق الزحمه + درج نام در قسمت هیأت علمی صفحه شناسنامه + صدور سرتیفیکیت در صورت درخواست
نوشتن سرمقاله و تحلیل: درج نام در قسمت همکاران صفحه شناسنامه + صدور سرتیفیکیت در صورت درخواست + درج نام در قسمت هیأت علمی پس از ۳ شماره فعالیت
نوشتن مقاله و ترجمه مقالات علمی معتبر: درج نام در زیر ستون + درج نام در قسمت همکاران صفحه شناسنامه + صدور سرتیفیکیت در صورت درخواست + درج نام در قسمت هیأت علمی پس از ۳ شماره فعالیت
نکته مهم: در صورت صلاحدید هیأت تحریریه امکان پرداخت حق الزحمه به هر یک از همکاران وجود خواهد داشت.

وبسایت نشریه: www.zistbanab.ir

دریافت شماره های نشریه:  www.mdatran.ir

دیدگاهتان را بنویسید


Call Now Buttonدبیرخانه مرکزی